måndag 17 oktober 2011

Riga - Sveriges största stad för 400 år sedan

Svenskporten i gamla stan är det synligaste minnet av Rigas svenska historia.

Det finns även andra minnesmärken av svensktiden på museer och i runt om i staden.
Riga blev Sveriges största stad år 1621 efter att Gustav II Adolf  med en styrka om
20 000 man vid  det tredje svenska anfallet  lyckades besegra försvarets 2000 soldater .

  Karl IX hade lidit svidande nederlag under den första drabbingen år 1605. Han hade seglat med en flotta på 40 skepp till floden Dunas utlopp. 5000 soldater stupade och han själv var nära att gå under men räddades av den baltiske adelsmannen Henrik Wrede som erbjöd kungen sin häst. Svenskarna evakuerades till Kirkholm där den svenska armén led ett av sitt värsta nederlag någonsin, av 15000 soldater stupade 9000. 
Till slut lyckades dock svenskarna härska över hela Östersjön. Stockholm växte i betydelse och blev större än Riga under 1660-talet.
Drottning Kristina skänkte bronskanoner till staden och generalguvernörerna härskade i Rigaborgen. De hörde till de kända högadliga släktena: Oxenstierna, De la Gardie, von Fersen, Wrangel och Skytte. Manskapet till stadens försvar hämtades oftast från Finland, och uppgick  i regel till 4000 soldater.
Pulvertornet byggdes av Erik Dahlberg som även  anlagt utmärkta fästningar, ofta med torn i många svenska, baltiska och tyska städer. Hans mest kända gärning är  annars de tecknade förlagorna till kopparsticken i planchverket Suecia Antiqua et hodierna. Dahlberg var Livlands generalguvernör från 1696 nästan ända till sin död 1703.
Det här ryska kopparsticket här visar befästningarna som de såg ut under den svenska tiden, namngivna av Dahlberg.I början av det stora nordiska kriget  år 1701 vann Karl XII en av sina största framgångar, den svenska armén vadade över floden Dunas krök intill staden. Med list tog 7000 man sig genom vattnet med båtar och vadade till fots. Det var ett riskfyllt äventyr, trupperna blev beskjutna men få blev träffade. Svenska förlusterna var 100 döda och 400 sårade, de sachsiska förlorade 1300 döda och sårade, inklusive 400 ryssar. Under fälttåget till Polen som varade i fem år försummades dock försvaret av Östersjöprovinsserna. Livland förblev inte svensk så länge till.
Ryska belägringen varade från november 1709 till juli 1710. Svenskarna kapitulerade.
I Pulvertornet kan man numera bekanta sig med Lettlands historia, museets samligar börjar med urtiden och högst upp kan man se foton av alla som har bekämpat varandra under 1900-talets förödande krig.
Där finns  även ritningarna till Dahlbergs fästningsverk. Lämningar av hans vallgrav med bastioner  har under 1800-talet förvandlats till parkanläggningar. Rigaborna kan njuta av idylliska vattenvägar som utgör en grön lunga mitt i staden

Under den svenska tiden stärktes det lettiska språket och den lettiska kulturen.  Bibeln översattes till lettiska av Janis Gliks och utgavs med svensk stöd. Letterna själva hade inte så mycket inflytande eftersom Livland styrdes som en erövrad provins.
Lettiska bönder befriades genom reduktionen från att vara tyska adelns livegna. I Riga bevarades dock det infödda tyska borgenskapets hegemoni.
Under svensktiden ombyggdes  den katolska  St Peterskyrkan i barockstil. Des torn var under flera århundraden Europas högsta träbyggnad. Tornet har renoverats många gånger och syns ännu högt över hustaken i gamla stan.
Läs också: Europas största matmarknad i Riga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar