fredag 30 augusti 2013

Halonens udde vid Tusby Strandväg


Pekka Halonen var inte bara en av de största finska sekel- skiftesmålarna, utan också en innovativ husbyggare och sagoberättande familjefar.
Det stora ateljéhuset av stockvirke på udden som döpts efter honom andas lugn och strävsamhet. Även andra konstnärsvänners hus längs Tusby strandväg saknar excesser.


Konstnärskolonin i Träskändä drog till sig Pekka Halonen som förälskade sig i naturen och köpte hela udden med en hektar mark. Målarvännen Eero Järnefelt som var Ainola-tonsättaren Jean Sibelius svåger, författaren Juhani Aho och tidningsmannen J H Erkko umgicks och tog intryck av varandra. Karelianismen och naturromantiken var den tidens ismer och har satt sin prägel på husen längs muséivägen och i produktionen hos dem som bodde där.


Bondsonen Pekka Halonen föddes 1865 i Savolax, bestämde sig att bli målare, studerade i Helsingfors och Paris som Paul Gauguins elev.
Han gifte sig med sin ungdomskärlek Maija Mäkinen 1895, samma år som tomten köptes. Två år senare gjorde han en studieresa till Italien. Trots framgångar saknades pengar, husbygget tog lång tid. Pekka hyvlade fram de kraftiga stockarna med sin bror Antti, mer som snickare än timmerman.
Rummen planerades noga runt den höga ateljén. Ugnarna med cirkulerande luft konstruerades för hålla huset varmt  att bo och måla i. Bygget blev färdigt 1902.
Familjelivet sägs ha varit lyckligt. Maija födde åtta barn, skötte hushållet och planeringen, översatte böcker och fick det hela att gå runt.På udden finns även en välskött trädgård som nu har rekonstruerats med hjälp av de målningar som har hämtat sina motiv runt knuten. Den här röda vagnen finns i en av Halonens tavlor i sommarens utställning med kända målare från den tiden.
Familjens barn fick lämna sina lekar för att sitta modell, men kompenserades av pappas fantastiska sagor som var bättre än i böcker.Pekka Halonens landskap har beskrivits som lyriskt subtila och hans penseldrag mjuka och luftiga. Han målade gärna ute i naturen, speciellt har de snöiga vinterbilderna blivit kvar på näthinnan hos betraktaren. Han höll sig ute i kylan med sitt staffli tills färgerna frös innan han kom in för att färdigställa tavlorna.  Senare i år kan man se dem utställda här i ateljén.
Halosenniemi med sin sjöutsikt och trädgård är minst lika imponerande som Ainola dit musikvännerna länge vallfärdat.
Det var järnvägen som drog en unik koncentration av företrädare för olika konstformer till Tusby. De bodde där året om medan andra villor var sommarhus med prominenta ryska tonsättare som gäster. En militärakademi fanns också. Nu har Syväranta blivit Lotta Svärd-museum och Onnela värdshus.
En dag räcker knappt för att besöka alla ställen.
Sibeliusakademins filial Kallio Kuninkala och Pekka Halonen akademin för konstutbildning borgar för att Tusby även vidareutvecklas som konstnärligt centrum.lördag 24 augusti 2013

Tsarrysslands västligaste utpost

Post- och tullhuset på  Eckerö byggdes för att bli väl synligt från havet där båtarna från Sverige skulle lägga till med posten. I Grisslehamn på andra sidan Ålands hav var postkontoret bara en fjärdedel så stort som Eckerös. Posthuset var länge kejsardömets officiella port i väster. Bönder från trakten rodde alla försändelser från och mellan Sverige och Finland.De två arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi  hade av Tsar Alexander I  blivit utnämnda till chefsintendenter för att övervaka planeringen av alla offentliga byggnader i Storfurstendömet Finland.
Engels storverk är Senatstorget och domkyrkan i Helsingfors. Den nyklassiska stilen är typiskt för honom. Post- och tullhuset från 1828 anses vara Engels viktigaste profana verk. Från havet ser man den ståtliga fasaden och de avlånga flyglarna på var sin sida om huset.  Från 1994 har huset tillhört landskapstyrelsen i Åland som hyr ut en del av huset till kommersiell verksamhet samt arrangerar kulturevenemang.

Postmästarens Contoir med en tidsinteriör från 1850-talet är det första rummet man kommer till från ingången på gårdssidan. Det är det enda rummet i det stora huset som har inretts som museum. Det hade bara öppet under sommaren.

 På övervåningen hade man 2013 sommarens konstutställning med anledning av att Ålands konstförening fyllde 60 år.
Finska staten renoverade byggnaden inför postens 350-års jubileum 1988.  Då hade den länge varit  semesterhem  för de postanställda.  Av alla Engels byggnader är den här närmast det ursprungliga skicket.
På utställnignsvåningen har man dock inte en känsla av 1800-tal. Hela området är en märklig blandning av  gammalt och nytt.

Postgångens historia med gamla slitna båtar och gulnade dokument berättas i Postrotemuséet i ett rum av den vänstra flygeln. Där finns även en chokladbutik och längst ut Café Tsarevna som bjuder på goda bakverk och svenskbryggt kaffe. Caféet är öppet från maj till september. Postkontoret på Eckerö sägs vara det som varit längst i drift i hela Finland, men numera har Ålands postverk bara ett postombud hos Nordins affär längre in i byn.

Mitt i bilden av innergården syns resterna av  ett konstverk som avlägsnats för att det bedömdes vara farligt för barn. Förra sommaren blev ett barn skadat på utställningen och man åkte på en stämning.
Den gamla postbryggan har flyttats något för att passa den årligen återkommande postrodden över Ålands hav, en tävling mellan småbåtar från Väddö och Eckerö som har ordnats under 40 år.

Ett 60-tal småbåtar i gammal stil tävlar om hastighet,  tidsänliga kläder mm. under överfarten på 44 kilometer eller 24 sjömil. I år var det Aspkärs Stina som vann.
Några hundra meter till  höger om bryggan lägger Eckerölinjens båt till flera gånger om dagen. De flesta passagerarna går tyvärr aldrig i land.
Det finns många historier om den gamla postvägen som ursprungligen kungjordes av Drottning Kristina år 1638.
Under de senaste åren har även ryssarna hittat tillbaka till sin gamla västligaste utpost, de kommer i busslaster för att fotograferas vid minnesmärket eller framför huset, som tyvärr inte kan ses i all sin prakt från havet eftersom  Landskapstyrelsen inte bryr sig om att klippa ner den skymmande syrenhäcken.