lördag 12 januari 2013

Alla gudars Pantheon

Det bäst bevarade antika monumentet i Rom har haft enorm betydelse för byggnads- konsten i hela världen. 27 f.Kr restes alla gudars tempel på Marsfältet.
Den första byggherren Agrippa fick behålla äran som grundläggare i portikens fris framför Hadrianus rotundatempel 126 e.Kr. Septimus Severus och hans son Caracalla lät renovera templet 202.
Efter att romarna kristnades stängdes Pantheon, men blev bevarat tack vare att bysansens kejsare Fokas år 608 skänkte byggnaden till den helige påven Bonifatius IV.

Interiören får sin sakrala karaktär av den runda kupolen i halvklotets form. Diameter och höjd är lika, 43.30 m. Den enda ljuskällan, det runda hålet oculus i mitten, 8.3 meter i omfång, är symbol för solen. Kupolen är gjuten av opus caement- icium som består av sinter, pimpsten och vulkanisk aska. Materialet är tunnare och lättare högre upp i kupolen. Det sägs att betongen ännu i dag inte har slutat brinna.
Under 1200 år var detta världens största gjutna valv.

Pantheon blev dock inte skyddat trots att det hade blivit kyrkans egendom. Takets förgyllda bronsplåtar stals av bysantiske kejsaren Konstans II. Påvarnas förvisning till Avignon under 1300-talet medförde förfall för det stängda Pantheon.
När påvemakten skulle förskansa sig i Castell Sant Angelo på 1630-talet avlägsnades innertakets bronsplattor av påven Urban VIII Barberini och gjöts till kanoner. Då föddes ordspråket Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini - det som barbarerna inte gjorde, gjorde Barberini.

Den massiva kritiken fick honom dock att bekosta renoveringen av taket så att det kom att se bättre ut än innan. Även tre korintiska pelare som saknades i pronaos (portiken) sattes på plats. Därefter kom kyrkan att underhållas av flera påvar. Byggnader intill revs och taket renoverades.


Stengolvet av granit, porfyr och marmor är till stora delar från Septimus Severus tid. Mitt i golvet, rakt under hålet i taket finns ett dräneringshål för regnvatten. Någon gång hoppas jag kunna se regnet falla ned från den höga höjden till det avspärrade området. Pölen ger en utomhuskänsla inne i den  enorma byggnaden.
Ett parti av attikan under kupolen har restaurerats så att den påminner om det antika ursprunget från Septimus Severus med marmorpilastrar och stenlagda paneler.Där bakom galler kunde de mäktigaste se vad som hände inne i gudarnas tempel dit även folket hade tillträde i motsats till andra antika tempel där man fick visa sin vördnad framför ingången.
Pantheon ägs sedan länge av italienska staten och underhålls av kulturministeriet.

Renoveringsarbetet pågår ständigt men kyrkan är öppen för allmänheten så gott som varje dag, gudstjänster hålls bara under speciella helgdagar. 
Det finns många måsten  för alla som kommer till den eviga staden. Pantheon hör defininivt till de viktigaste och är värt att besöka flera gånger, inte minst för att se hur ljuskäglan från taket speglas i kupolen. Man kan nästan känna alla gudars närvaro bland alla turisterna.
De två olika formerna, pronaos och rotunda kommer igen i flera berömda byggnader, i Virginia och Washington, Paris och Melbourne, domen i Florens och St Peterskyrkan som närmaste jämförelseobjekt.
                                         http://www.arounder.eu/pantheon/pantheon.html