lördag 13 juli 2013

1700-talets stoltaste servis Flora danica

Först kom det enorma bildverket över dansk flora med över 3000 växter avbildade  i kopparstick.
Det tog 123 år att färdigställa från det att den första delen av verket publicerades 1761.
1790 gav Kronprins Fredrik i uppdrag att tillverka en servis med samma bilder till Den Kongelige Porcelaensfabriken.
Det skulle ha blivit en kunglig gåva från Kristian VII till den ryska kejsarinnan Katarina den stora, men hon avled innan servisen blev färdig 1802.
Den användes första gången på kungens födelsedag den 29 januari 1803. Än i dag finns 1530 delar av servisen bevarade på de kungliga slotten i Danmark. Sommarens utställningar på Naturhistoriska och Geologiska muséet har vallmon som symbol.


Icones florae danicae heter det botaniska storverket som i upplysningstidens anda avbildar danska och grönländska växter. 51 häften och 3 tillägg  trycktes på kungarnas bekostnad och skickades ut till biskoparna  i hela riket från Schleswig Holstein till Norge. De delades ut till prästerna som förväntades skicka beskrivningar av de lokala växterna som tack.
Idén till verket gavs 1753 av Georg Christian Oeder, grundaren av Köpenhamns botaniska trädgård. Det första häftet publicerades 1761. Oeder hann ge ut de första tre banden, 540 planscher, innan han förvisades från riket till Oldenburg på grund av att hans upplysningsidéer betraktades som farliga för Danmark efter att Sruensee störtats från makten 1772.
De första 600 kopparsticken graverades av Michael Rössler och hans son Martin från Nürnberg. De handkolorerade bilderna kom att bilda mönster för botaniska framställningar.

Det var många lärda som arbetade med de botaniska planscherna. Jens Wilken Horneman  ägnade 35 år åt att sammanställa häftena 22-39. År 1840 var 13 band färdiga. Den kungliga servisen Flora Danica skulle in i minsta detalj följa kopparsticken. 700 olika bilder målades på Den Kungliga Porslinsfabrikens föremål. Inte bara växter utan även svampar och djur förevigades på tallrikar och praktpjäser.
Det klassiska Perlemodel användes som grundform för servisen, men utökades med guldkant. Målningen blev ett livsverk för en av den tidens främsta porslinsmålare Johann Christoph Bayer som dekorerade 1644 av de sammanlagt 1802 delarna. I början var han mycket produktiv. Arbetet startade 1790 och på två år var redan 988 delar färdiga. Sen stannade det av,  1797 blev det bara 81 stycken till. Samma år utökade kronprins Fredrik beställningen från 80 till 100 kuvert.
Till slut blev 1802 delar färdiga innan arbetet avbröts  på kungens order.
Servisen användes till kungliga fester, födelsedagar, bröllop och nyårsfirande. 272 pjäser har gått förlorade under de 187 åren som den kungliga taffeln har dukats. Sista gången som Flora danica plockades fram var till drottning Ingrids 80-årsdag 1990.
Nu finns pjäserna permanent på de kungliga slotten. I Christiansborg där de här bilderna är tagna samt Rosenborgs slott och i Kristian VII:s palats på Amalienborg. Samlingen är den utan jämförelse största av 1700-talsporslin.
Tillverkningen återupptogs av Det Kungliga porslinsfabriken år 1862 inför prinsessan Alexandras bröllop med engelska kronprinsen, senare kung Edward VII. Paret fick en servis om 60 kuvert, sammanlagt 765 delar.
Produktionen har hållits i gång sedan dess, det betyder att Flora Danica är den enda 1700-talsservisen i produktion.

Sommarens utställning Flora Danica ZOOM i den ombyggda maskinhallen mitt i Köpenhamns Botaniske Have,  en del av Naturhistoriska muséet, vidgar synen på det stora  danska upplysningsprojektet både i tid och rum.

Man kan se  blomsterteckningar tillkomna under 1500 år, från primitiva avbildningar till komplicerade datastyrda ritningar, studera kopparsticksteknik, framställning av färger för målning av planscher och porslin. Där finns också nya beställningsverk av kända danska konstnärer  och videoinspelningar av deras arbete.
Vissa dagar kan man även beundra skickliga porslinsmålare från Kungliga Porslinsfabriken som arbetar på plats. Annars kan man se en film om tillverkningsprocessen, och porslinspjäser som visar framställningens olika faser.


Det finns även många exempel av nutida konstnärer som har influerats av arvet från 1700-talet. En av de mest provocerande montrarna är fylld med trasigt porslin. Konstverket uppstod när  någon råkade   tappa en dyrbar porslinskopp, och började samla  in liknande historier.
Det ornamentala blomstertrycket  på bomullstyg till vänster har ritats av Rebekka Wichmann.

I Geologiska museet på andra sidan Botaniska trädgården finns de kopparplåtar till Flora Danica-banden som finns kvar efter Christiansborgs slottsbrand 1884. Tekniken med spegelvända graveringar  utvecklades redan på 1400-talet.

Det mest uppseendeväckande verken på Naturhistoriska museets utställning ZOOM kommer från handarbetets vänner. Kläder av olika material och stickade plagg i märkliga former, inte minst den här gröna blomsteroverallen, som skickar sina stjälkar mot taket.
Den långa traditionen, inte minst upprätthållandet av porslinstillverkningen i århundraden har tydligen lämnat många spår i det allmänna medvetandet i Danmark.
Jag fick nästan lust att skaffa något exemplar av det dyrbara porslinet efter att jag sett montrarna i Kristiansborgs slott och fått ta del av historien om vetenskap och konst i skön förening.

Varukatalog 1
Varukatalog 2