måndag 4 april 2016

Norsk personkult i pyramidal form

Güimar är en liten ort mitt på Teneriffa som knappast skulle intressera några turister om där inte hade funnits gamla stenhögar som Tor Heyerdahl upptäckte efter att ha sett foton från platsen.
De påminner om trappstegspyramider i Mexico, Peru och gamla Mesopotamien. Han var övertygad om att det finns ett samband mellan de olika kulturerna och satte i gång med arkeologiska utgrävningar på platsen 1991 i samarbete med universitetet i La Laguna.
Vid sekelskiftet bekostade den norska skeppsredaren Fred Olsen en anläggning med museum,  etnografisk park, olika utställningar och auditorium där Heyerdahls teorier presenteras på olika värdspråk samt norska.
Heyerdahl berättar i filmen om hur han kom till pyramiderna som tidigare hade tagits för odlingsterasser. De sex pyramiderna var dock byggda av vulkaniska stenar som hade transporterats dit. Dessutom är de placerade så att man vid sommar- solståndet kan se solen gå ned två gånger mellan bergstopparna när man står på den uppbyggda platån.
Det som inte berättas är att pyramidernas tillkomst enligt senare utgrävningar är daterat till 1800-talet.  Guanchernas grottor finns under dem.
Heyerdahl ville bevisa att det var möjligt att segla mellan kontinenterna på båtar som var  byggda med forntida farkoster som förebild. En kopia i full skala av hans papyrusbåt Ra II finns bakom glas på museet.

Heyerdahls liv och expeditioner presenteras med fotografier på museet. Hans teorier godkändes inte vetenskapligt, men han fick en viss revansch efter att man hittat föremål som kunde binda samman kulturen i Sydamerika med Galapagos och Påsköarna.
Masker och keramik från olika ursprungskulturer förevisas i en utställningshall av betong, dekorerad med naiva målningar som föreställer urbefolkningens urtida seder.
Senare tiders DNA-forskning visar dock att det inte fanns genetisk grund för ett samband.
Tor Heyerdahl kunde dock gå till den sista vilan i april 2002 utan att ha förlorat tron på sina teorier. I den märkliga anläggningen med vacker natur lever de än i dag.
Piramides de Güímar hemsida