lördag 24 augusti 2013

Tsarrysslands västligaste utpost

Post- och tullhuset på  Eckerö byggdes för att bli väl synligt från havet där båtarna från Sverige skulle lägga till med posten. I Grisslehamn på andra sidan Ålands hav var postkontoret bara en fjärdedel så stort som Eckerös. Posthuset var länge kejsardömets officiella port i väster. Bönder från trakten rodde alla försändelser från och mellan Sverige och Finland.De två arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi  hade av Tsar Alexander I  blivit utnämnda till chefsintendenter för att övervaka planeringen av alla offentliga byggnader i Storfurstendömet Finland.
Engels storverk är Senatstorget och domkyrkan i Helsingfors. Den nyklassiska stilen är typiskt för honom. Post- och tullhuset från 1828 anses vara Engels viktigaste profana verk. Från havet ser man den ståtliga fasaden och de avlånga flyglarna på var sin sida om huset.  Från 1994 har huset tillhört landskapstyrelsen i Åland som hyr ut en del av huset till kommersiell verksamhet samt arrangerar kulturevenemang.

Postmästarens Contoir med en tidsinteriör från 1850-talet är det första rummet man kommer till från ingången på gårdssidan. Det är det enda rummet i det stora huset som har inretts som museum. Det hade bara öppet under sommaren.

 På övervåningen hade man 2013 sommarens konstutställning med anledning av att Ålands konstförening fyllde 60 år.
Finska staten renoverade byggnaden inför postens 350-års jubileum 1988.  Då hade den länge varit  semesterhem  för de postanställda.  Av alla Engels byggnader är den här närmast det ursprungliga skicket.
På utställnignsvåningen har man dock inte en känsla av 1800-tal. Hela området är en märklig blandning av  gammalt och nytt.

Postgångens historia med gamla slitna båtar och gulnade dokument berättas i Postrotemuséet i ett rum av den vänstra flygeln. Där finns även en chokladbutik och längst ut Café Tsarevna som bjuder på goda bakverk och svenskbryggt kaffe. Caféet är öppet från maj till september. Postkontoret på Eckerö sägs vara det som varit längst i drift i hela Finland, men numera har Ålands postverk bara ett postombud hos Nordins affär längre in i byn.

Mitt i bilden av innergården syns resterna av  ett konstverk som avlägsnats för att det bedömdes vara farligt för barn. Förra sommaren blev ett barn skadat på utställningen och man åkte på en stämning.
Den gamla postbryggan har flyttats något för att passa den årligen återkommande postrodden över Ålands hav, en tävling mellan småbåtar från Väddö och Eckerö som har ordnats under 40 år.

Ett 60-tal småbåtar i gammal stil tävlar om hastighet,  tidsänliga kläder mm. under överfarten på 44 kilometer eller 24 sjömil. I år var det Aspkärs Stina som vann.
Några hundra meter till  höger om bryggan lägger Eckerölinjens båt till flera gånger om dagen. De flesta passagerarna går tyvärr aldrig i land.
Det finns många historier om den gamla postvägen som ursprungligen kungjordes av Drottning Kristina år 1638.
Under de senaste åren har även ryssarna hittat tillbaka till sin gamla västligaste utpost, de kommer i busslaster för att fotograferas vid minnesmärket eller framför huset, som tyvärr inte kan ses i all sin prakt från havet eftersom  Landskapstyrelsen inte bryr sig om att klippa ner den skymmande syrenhäcken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar