måndag 13 augusti 2012

Prakt och elände på Kalmar slott

Kalmar slott har en lång och brokig historia. Det har härbärgerat många kungar men besöken har varit kortvariga. Slottet har rustats upp flera gånger men under långa tider har byggnaden bara stått och förfallit. Den strategiska betydelsen försvann i mitten av 1600-talet när de södra landskapen blev svenska.

1766  hade förfallet gått så långt att i stället för upprustning  gjordes salen om till kronobränneri. Mer än hundra år användes delar av slottet som fängelse under vidriga förhållanden.
Den första kastalen vid Slottsfjärden i Kalmar sund restes på slutet av 1100-talet. Under Magnus Ladulås regim byggdes den första borgen som  sedan kallades för "vårt mäktigaste hus" av Magnus Eriksson. Han var dock 1336 tvungen att pantsätta det till Bo Johnsson Grip.


Den mäktigaste kvinnan i slottets historia var den danska drottningen Margareta. Hon drev igenom Kalmarunionen mellan Danmark, Sverige och Norge. Efter hennes död 1412 var slottet än i danska än i Svenska händer.
Samma år som Gustav Vasa kröntes till kung återerövrades Kalmar slott. Han genomdrev stora ombyggnader med  kungs- och  drottningvåning i en länga samt ett vallsystem runt slottet. 1552 firar han smekmånad med sin tredje hustru Katarina Stenbock.
Glansperioden inföll i mitten på 1500-talet då de genomarbetade inredningarna i renässansstil byggdes av Erik XIV som var hertig av Kalmar och Kronobergs län. Arbetet stannade inte av när han lämnade Kalmar. Till slut hamnade han som fånge på Gripsholm.Det var dock först under Johan III:s tid som slottet började anta en estetisk helhet. Fönstervalven skulle efter hans ideal göras om till fyrkantiga "efter arkitektiskt manér".
När Johan III dog 1592 hade Kalmar slott blivit ett praktfull renässanspalats. Mycket av den glansen kan man se även i dag samtidigt som andra delar av de stora slottet nästan liknar ruiner.
Johans efterträdare bekämpade varandra i strider som skadade slottet. Än värre blev det under Kalmarkriget. Danskarna plundrade slottet då Kristian IV hade det i sin besittning 1611-13.
Gustav II Adolf tog högtidigt emot sin blivande gemål Maria Eleonora då hon anlände till Kalmar 1620. Sen dröjer det 36 år till drottning Hedvig Eleonoras besök som återvänder 1673 under sonen Karl XI:s Eriksgata.
Lovisa Ulrika tas emot som blivande drotting 1744, krono- bränneriet inspekteras  år 1776 av Gustav III. Sen dröjer det nästan hundra år till järnvägs- invigningens kunga- middag för Oscar II.Slottet hade förfallit under lång tid, men då Kalmar fått ett nytt cellfängelse kunde restaureringen börja i slutet på 1850-talet. Det mesta iordningställdes mellan 1919-39 under professor Martin Olssons ledning.
Man kan tydligt se olika förhållnigssätt till byggnadshistorien under renoverigsarbeten  som fortfarande pågår  på olika håll i slottet.
En del är kvar i förfallet, annat nogsamt återställt, trappan som leder till konsersalen och slottskyrkan är försedd med en ultramodern hiss.
Johan III:s Rutsal med doriska kolonner och intarsiadekor är tillverkad av svenska snickare.
Till panelens mönster har använts 17 olika träslag. Rummet användes under långa tider som spannmålsmagasin. Taket och golvet blev förstört men panelen kunde återställas på 1920-talet.Tidgare restaurering av Erik IV:s sovrum Kungsgemaket under arkitekt Scholander var mer omfattande, delar av panelerna byttes ut och blankpolerades.
 Stuckfrisen målades om med grälla oljefärger och några skadade motiv komponerades om efter kopparstick från Svecia Antiqua et Hodierna.Den mest omfattande restaureringen är kasettaket med 2200 ark bladguld i den Gyllene salen, varsamt och omsorgsfullt utfört. Alla kassetterna utom en är original.Mittknoppen är den enda i sitt slag i Sverige. I Kalmar slott kan man känna historiens vingslag  med både prakt och elände när man vandrar genom de kalla rummen. Under sommartid kan man se rummen fyllda med olika utställningar.

http://www.kalmarslott.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar