fredag 17 februari 2012

Romersk barockkyrka i Småland

Kalmar domkyrka byggdes under loppet av 40 år i slutet av 1600-talet. Den ritades av Nicodemus Tessin d ä.
1658 ordnades rikskollekt för bygget men arbetet bekostades till stor del av den lilla stadens invånare. Byggprocessen fick avbrytas flera gånger.
Sveriges finaste barockkyrka står på Kvarnholmen mitt emot rådhuset vid torget som är planerad efter renässansideal.
Ny lyser både fasaden och interiören stolt nyrenoverade. Arbetet med traditionell byggnadsteknik har tagit 10 år och har kostat över hundra miljoner kronor. Ännu är det inte avslutat.
Karl XI befallde amiralgeneralen Hans Wachtmeister att övervaka kyrkans färdigställande. Intäkter till bygget och underhållet bestog av bropenningar, böter, domkyrkotunnan, fortifikationsjordarnas inkomster, församlingarna, kollekt, kronotionden.


Det måste ha funnits rikedomar i staden även utanför det kungliga hovet som tidvis vistades i Kalmar slott. Det hänger många vapensköldar på väggarna.
Kyrkan hade förinvigts år 1683 och de första gravhällarna lagts på plats men innan seklet var till ända upptäcktes att golvet enligt ritningarna skulle höjas med en meter. 530 kärror jord grävdes och kördes dit av stadens bönder.


Dödgrävaren Måns Spink fick sköta flyttningen av åtta gravhällar. Nu är det flera som har flyttats igen när golvet har lagts om för att ge slätare gångvägar.
Restaureringen har krävt omfattande planering där Riksantikvarieämbetet har varit involverat. Många problem har fått lösas allt eftersom. För att kunna kalka väggarna måste man först blästra bort limfärgen och innan de blev vita krävdes 190 ton ställningar att stå på och sju lager kalk. Vid ingången mot rådhuset kan man studera i ett bildspel hur renoveringen har gått till..
Alla kulturhistoriskt värdefulla inventarier han konserverats. Det har gått åt åtskilligt med bladguld.
Kyrkan har byggts om flera gånger, fönster har murats igen och tagits upp på nytt för att släppa in ljuset.
Fyra rader kyrkbänkar har tagits bort för att ge större golvyta, den förgyllda altarplatsen har fått en ny karaktär.
På podiet står höj- och sänkbara gradänger för kören.
Det är en unik byggnad i Norden, en stilren romersk barockkyrka mitt i en liten stad.

Historia
Församlingen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar