tisdag 7 juli 2015

Gävlebuktens pärla

Limön utanför Gävle har fått sitt namn av det fornsvenska ordet lim som betyder kalk (jämför engelskans lime). Fram till mitten av 1800-talet har kalk brutits på ön. Det skeppades till järnbruken för att binda slagg i masugnarna. Kalkstensbrytarna  bodde här året runt, fiskade och brukade jorden.
Samtidigt hade även några fiskare i Gävlebukten anlagt sina fasta fiskelägen här.
Ms Drottning Silvia angör bryggan tre gånger om dagen under högsäsongen. Båten är byggd i Norge 1958, efter flera olika rutter och ägarbyten går den till Limön sedan 1993. I år var det långa förhandlingar med kommunen som ville pressa priset. Resan från Gävle tar 45 minuter.

Middagsturen går en kvart tidigare än tidtabellen anger. Badplatser finns på tre sidor av ön, Kalkudden vid hamnen,  i Scoutviken med hus för kollo på södra sidan och i Tärnviken som har en fin sandstrand.
Limön är skyddad Natura 2000-område, på den kalkrika jorden växer specifika blommor och vid stranden snäckor.
Besökare har tidigt hittat den natursköna ön som fram till 1940 ägdes av staten. 150 små fritidshus har byggts i klungor vid stigarna.
Nu har Gävle kommun tagit över och under senare år låtit sommarhusens ägare friköpa marken som de har arrenderat.
Stigsystemet som börjar vid hamnen är tydligt markerat med skyltar: naturstigen går runt Limön,  till fyren mitt på ön leder en något bredare sandväg. Där växer imponerande höga barrträd i naturligt tillstånd, en del har fallit av ålder och ligger kvar i skogen. Här har gran och tall växt upp tillsammans.
Vinden susar i trädkronorna och fåglarna kvittrar.
Fyren med fyra våningar restes år 1901 och sköttes av två fiskare, moderniserades 1957 och ersattes till slut av en ny som står bakom den gamla efter att elektriska ledningar drogs till ön. Barnen har haft fyren som skollokal, och efter en ny renovering upplåter kommunen tornet till konstnärer som Naturastipendium några veckor på sommaren.
Efter fyren fortsätter stigen mot den steniga stranden som kantas av lövträd. Skogen blir glesare, marken täcks av grön mossa.
Längs stigarna finns anslagstavlor som upplyser om öns historia, flora och fauna, grillplatser med vackra timrade skjul att sitta i samt dass vid badplatserna.
Det finns två gästbryggor med begränsat djup.  Trots det fina vädret var båttrafiken  inte alltför störande.
Ängsmarken med vackra sommarblomster breder ut sig från Kalkviken, förbi Limö Café som serverar enklare rätter, kör ut varor till de boende och förser stugägarna med vatten från en kran.

Huset mitt emot har två torrdass för besökarna och en tvättfat med kran runt hörnet.
Vid torka har brunnen sinat, så man kan inte slösa med vatten.  Andra bekvämligheter lyser med sin frånvaro. Gävle turistbyrå hyr ut tre rum i de röda husen intill kaféet som vandrarhem med enkel standard, kokmöjligheter och ett härligt lugn. Vi hade med oss egna lakan och sov gott i Ladugårdslängan.

Där satt vi på terassen och beundrade solnedgången under sommarens första varma dag på den lilla ön där sommargästerna lever ett enkelt liv i samklang med naturen.

   Kommunens länkar:  Limöns natur,   Broschyr Limön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar